Utzi joaten
Letting go

Together with Eneko Dorronsoro
Film / 2016

In 2012 Eneko Dorronsoro suggested he make a documentary about a project I loved and that made me very excited. I said yes without really thinking about it. The only problem was that he had to find the time, the team and the funding. He said it would take time and seven years later he did it. But seven years later, even though I was still working on the project, my excitement had transformed into something else.
“Why do the things one loves sometimes weigh so much? How can we let go of something wonderful to make room inside for a new landscape?”
Here you have the trailer of the documentary we shot in the summer of 2016 and that started with a curious advert in Facebook. He says that it’s a
docu-fiction. I never really know where the boundaries are. 

[Esp]
En el año 2012 Eneko Dorronsoro me hizo la propuesta de hacer un documental sobre un proyecto muy querido que me hacía mucha ilusión. Yo le dije que sí sin dudarlo. El único problema era encontrar el momento, el equipo y la financiación. Ya dijo que iba a tardar y cinco años después lo consiguió. Pero cinco años después aunque yo seguía trabajando en el mismo proyecto mi ilusión se había transformado en otra cosa.
“¿Por qué pesan tanto a veces las cosas que quieres? ¿Cómo dejar ir algo precioso para hacer lugar a un nuevo paisaje?”
Aquí tenéis el tráiler del documental que rodamos en el verano del 2016 y que empezó con un anuncio curioso en Facebook. Él dice que es un docu-ficción. Yo nunca sé exactamente dónde están los límites. 

[Cat]
A l’any 2012 l’Eneko Dorronsoro em va proposar de fer un documental sobre un projecte que m’estimava i que em feia molta il·lusió. Jo li vaig dir que sí sense pensar-m’ho. L’únic problema és que s’havia de trobar el temps, l’equip i el finançament. Ja va dir que trigaria i cinc anys després, ho va aconseguir. Però cinc anys després, tot i que jo seguia treballant en aquell projecte, la meva il·lusió s’havia transformat en una altra cosa.
“Per què pesen tant a vegades les coses que estimes? Com podem deixar anar una cosa preciosa per fer lloc a dins a un nou paisatge?
Aquí teniu el tràiler del documental que vam rodar a l’estiu del 2016 i que va començar amb un anunci curiós al Facebook. Ell diu que és un docu-ficció. Jo mai sé ben bé on són els límits. 

Director: Eneko Dorronsoro
Dramaturgy advisor: Marga Socias
Assistant Director: Ekhiñe Etxeberria
Cameraman: Eneko Dorronsoro
Boom operator: Jan Ambrós
Sound post-production: Iosu González (Noisestudioa)
Actors: Miren Gaztañaga, Iñigo Aranburu, Marga Socias, Thomas Roper, Mireia Valls, Noa Hernández, Erola Bergés, Olivia Roper and Kima Dorronsoro
Executive production: Mireia Valls and Thomas Roper

Premiered at cinema Girona in Barcelona, as part of the Basque film festival organized by the Euskal Etxea of Barcelona 

Marga Socias 2021 - hola@margasocias.net